Piranski tramvaj

Vse o zanimivi zgodovini železne ceste skozi čas.
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 8130
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Piranski tramvaj

OdgovorNapisal/-a železocestnik » 10.03.2018, 19:16

O:21300

Pozdravljeni,

nadaljujmo s prevodom osnutka prošnje za podaljšanje koncesije iz leta 1906 za parni tramvaj s spremembo v električni tramvaj:

....

Občina in tudi zgoraj omenjena lastnica družba ta prepričani o naslednjih dejstvih:
1) trolejbus praktično in tehnično ne more zadovoljiti potrebam in lokalnim razmeram in da zato mora obstoječi trolejbus prenehati obratovati

2) glede na povečan promet in stanje cest tudi parni tramvaj, kot je bil projektiran in z uporabo Vignole tirnic sistema XXX državnih železnic, ne bi bi mogel odgovarjati zahtevam.

3) zato je nujno zgraditi tramvaj z električnim pogonom s priključkom na elektrarno, ki je že bila zgrajena za pogon trolejbusa, z uporabo utornih tirnic teže 34,4 kg na tekoči meter in s širino tira 0,76 m.

4) glede na to, da se bo trasa proge, ki je bila že komisijsko dovoljena za parni tramvaj, ohranila nespremenjena, in glede na velik promet se število kretnic spremeni in linija se na obeh koncih podaljša in to proti mestu od Sanita (Pristaniški urad)proti Tartinijevem trgu in na drugi strani do neposredne bližine postajnega poslopja Portorož (St. Lucia)

Glede na takšne ugotovitve je med občino in omenjeno družbo prišlo do pogajanj, ki so pripeljala do koncesijske pogodbe in ki je kot avtentična kopija priložena pod A.
Na osnovi te pogodbe in sicer po določbah v točki 3,23 do 39, ?4 do 54, prevzame zgoraj navedena družba obvezo, da bo zgradila predhodno dogovorjeni električni tramvaj v mejah in po pogojih pogodbe in z njim tudi obratovala.

Na ta način je občina za financiranje projekta tramvaja popolnoma poskrbela in tudi podaljšanje omenjenega Ministerskega dekrata z dne 5. Julij 1907 št. 19933/3 ustreza in zato prosi visoko c.k. Ministrstvo za dovoljenje:
1) da na osnovi prošnje za koncesijo z dne 25.3.1906, rezultatov politične komisije z dne 26,27 in 28. februarja 1907 in Ministerskega odloka z dne 5. Julij 1907 št. 19933/3, podeli občini sedaj iskano koncesijo z vsem v predhodni prošnji navedenimi olajšavami.

2) istočasno naj bo občini dana pravica, da sama glede na zgoraj navedeno pogodbo (v prilogi A) do 31. Decembra 1970 prenese na delniško družbo »Vereinigte Gaswerke Augsburg – glavno zastopstvo za Avstrijo v Boznu/Bolzano

3) glede na veliko nujnost čimprej pričeti z gradnjo električnega tramvaja, ker je obratovanje obstoječega trolejbusa ni več možno, bi vsaka zakasnitev izdaje dovoljenja za gradnjo povzročila veliko škodo ne samo mestu Piran, ampak tudi prav posebej zdravilišču Portorož.
Dovoljenje za začetek del bi bilo potrebno hitro izdati, da bi lahko del proge Sanita (Piran) do železniške postaje Portorož (Sv. Lucija), za katero je trasa in postaje, ki bo ostala nespremenjena, že dovoljena. Izključena so samo na novo projektirane kretnice, za katere pa je potrebno vlogo šele narediti.

4) glede velike nujnosti se revizija trase in tudi politični obhod prestaviti in sicer tako dolgo, da se projektirano podaljšanje proti mestu in proti železniški postaji in tudi novo projektirane kretnice ne izvrši projektiranje.

5) na osnovi komisijskega postopka pod št. 4 in obstoječih rezultatov je potrebno čimprej izdati tudi gradbeno dovoljenje za podaljšanje proge in kretnice.
Ta vloga še ni v pogodbi (pod A), zato se dodajajo še dokumenti:

pod B) prvi že potrjen projekt parnega tramvaja s strani visokega Ministrstva za železnice

pod C)Ministrski dekret z dne 5. Julij 1907, št 19933/3

pod D) nov projekt električnega tramvaja s podaljšanjem in spremembami že omenjenih kretnic v 3 izvodih

pod E) pogodbo s komitejem za ceste glede uporabe ceste in drugih zahtev v Ministerialnem dekretu (pod C), ki so zahtevane na osnovi zahtev komisijskega zapisnika (stran 19)
pod F)* načrti in statični preračun mostu v Sv. Luciji naj se glede na zaključke komisije preloži.

Končno podpisani pojasni razporeditev te vloge pri visokemu Ministrstvu za železnice in vse nadaljnje korake in pogajanja, ki bodo sledila, če bodo potrebna, se prenesejo na delniško družbo »Vereinigte Gaswerke Augsburg- glavno zastopništvo za Avstrijo v Boznu/Bolzano oziroma njihovega opolnomočenca g. Dvornega in sodnega advokata Dr. Juliusa Ahlersa na Dunaju.

*= pod F je zabeležka, naj se ta zapis opusti (izgleda zato, da se vloga ne komplicira in da bi morda na Dunaju pozabili na problem mostu)

Vidimo, da je veliko problemov, ki niso rešeni in jih želijo Pirančani "obiti" s tem, da povdarjajo nujnost, da se hitro pridobi dovoljenje, "mimo vrste".

Kot bomo videli kasneje, so v bitko za dovoljenje poslali vse, ki bi lahko na Dunaju karkoli obrnili...
Seveda je tudi plinarna iz Augsburga napela vse mišice, da dobi koncesijo za tramvaj in reši zavožen projekt s trolejbusom.

pozdrav
Darko
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 8130
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Piranski tramvaj

OdgovorNapisal/-a železocestnik » 11.03.2018, 11:41

O:21500

Pozdravljeni, počasi se nam odpira vpogled v dopisovanje med občino Piran in Ministrstvom za železnice ter plinarno v Augsburgu.

Iz ohranjenega gradiva se da pridobiti kakšne nove podatke, ki jih še nimamo.

Recimo, kdaj je bila podpisana pogodba o koncesiji med občino Piran in plinarno v Augsburgu (Aktien Gesellschaft "Vereinigte Gaswerke in Augsburg").

Ohranjen dokument je osnutek, ki je bil pripravljen v Piranu in poslan v Augsburg, da potem napišejo napišejo:
DICHIARAZIONE/ERKLÄRUNG/IZJAVA

Zato je tudi napisan samo mesec in leto izjave (..januar 1911), Augusta pa je v italijanščini Augsburg.

Slika

Se pravi, da je bila pogodba za koncesijo med občino Piran in plinarno v Augsburgu podpisana s strani plinarne v Augsburgu v Bolzanu/Bozen dne 31. julija 1911 in s strani občine Piran v Piranu 10. avgusta 1911.

Ta osnutek pa je bil pripravljen v decembru 1911, ko se je prenašala koncesija, ki jo je izdalo Ministrstvo za železnice, od občine Piran na plinarno v Augsburgu.

Bistvo teh zapletov je bil verjetno v tem, da je lahko občina Piran konkurirala na razpisih za sofinanciranje tramvajske proge. Na tem področju je potekal cel boj (in seveda lobiranje), kako priti do sofinanciranja države.

pozdrav
Darko
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 8130
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Piranski tramvaj

OdgovorNapisal/-a železocestnik » 11.03.2018, 13:58

Pozdravljeni,

konec ugibanj oziroma sklepanj v zvezi z datumom te vloge za podaljšanje veljavnosti koncesije...

železocestnik napisal/-a:O:21200

Pozdravljeni,

zadali smo si nalogo, da ugotovimo, kako je dosedanje literatura o Piranskem trolejbusu in tramvaju točna v navedbah.
...
Mi se bomo lotili iskanja arhivskih virov.
Problem sicer obstaja, da so v Piranskem arhivu ohranjeni le drobci o trolejbusu in tramvaju in ni možno kronološko točno ugotoviti, kako so si sledili dogodki, poleg tega je večina dokumentov brez datuma, saj so le v osnutku in torej niso kopija resničnega dokumenta, ki je odpotoval na Dunaj.

Vendar je takšen dokument še bolj zanimiv dokument kot original, saj so v njem morda zapisali več kot v originalu in nam osnutek kaže, kako so razmišljali.

Ena takšna vloga na Ministrstvo za železnice nam je na razpolago kot osnutek. Poskušali bomo najti original na Dunaju, za prvo silo si bomo pomagali s tem osnutkom.

Slika


To je prošnja Piranskega župana/občine Piran za podaljšanje koncesije za električni tramvaj. Osnutek nima datuma, je pa to vloga za koncesijo električnega tramvaja, ki je bila pridobljena 30. junija 1912 in ki jo lahko zgoraj vidimo celo v slovenščini.

Kdaj je bila vloga odposlana, lahko samo ugibamo, vsekakor pa je bil osnutek sestavljen konec avgusta 1911 :!:

Kako vem?
Iz konteksta dokumenta se da sklepati na čas nastanka osnutka vloge za podaljšanje koncesije.
...
...


Glede na zgornjo navedbo dosedanjega obratovanja (več kot 20 mesecev), lahko sklepamo, da je bil ta osnutek vloge sestavljen konec avgusta ali v začeku septembra 1911.
Če pogledamo, kako je v celofan zavit prikaz propada projekta Piranskega trolejbusa, lahko takoj sklepamo, da bo reševanje in zamenjava za tramvaj izšla ugodno za Pirančane, saj bo težave reševala plinarna iz Augsburga (in seveda nemški kapital).

Iz tega osnutka dopisa lahko zaključimo, da Pirančani od trenutka, ko so ugotovili na političnem obhodu februarja 1907, da ne izpolnjujejo tehničnih pogojev za parni tramvaj, niti nimajo finančno pokritega projekta, niso več pisarili na Ministrstvo za železnice na Dunaj.
Torej dokler niso poslali te prošnje, ki jo imamo v osnutku in računamo, da je bila poslana recimo septembra 1911, ni bilo nobene korespondence med občino Piran in Ministrastvom za železnice cele 4 leta in pol.
Torej niso vloge "deževale" na Dunaj niti se ni čakalo na "odklonilne" odgovore za izdajo dovoljenj. Vsaj v tem obdobju, za katerega sedaj imamo dokument. Za ostali čas pa bo potrebno še pridobiti dokumente.

pozdrav
Darko


Datum in številko vloge za podaljšanje koncesije, ki smo ga prevedli zgoraj izvemo iz dokumenta, ki tudi nima datuma, imamo pa vsaj županov podpis =D>

Slika

Se pravi, da se je po podpisu pogodbe o koncesiji s plinarno Augsburg (Piran, 10.avgust 1911) začele odvijati akcije z veliko hitrostjo.

Vloga na železniško ministrstvo na Dunaju je imela torej datum 25. avgust 1911, imela pa je št. 3496 :!:

Torej smo že preje, ko še nismo imeli teh dokumentov kar dobro zadeli datum :wink:


Še županov podpis...

Slika

Il Podesta/Bürgermeister/župan: podpis (Domenico Dr. Fragiacomo)

pozdrav
Darko
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 8130
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Piranski tramvaj

OdgovorNapisal/-a železocestnik » 11.03.2018, 14:59

Pozdravljeni,

glede na to, da ni na tej strani še nobene fotografije Piranskega tramvaja, si bomo sposodili eno iz knjige Slobodan Simič Sime: Piran na robovih stoletij

Slika

In kje je tukaj tramvaj ?

Na poti iz Portoroža proti Sv. Luciji.

Razglednica je potovala leta 1915, kar ustreza temu, da je že tramvaj na fotografiji.

Slika

Dobro se vidi, kako visoki so bili stebri za razsvetljavo, na katerih je bil pritrjen nosilec za zgornji vod.

pozdrav
Darko
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 8130
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Piranski tramvaj

OdgovorNapisal/-a železocestnik » 12.03.2018, 23:22

O:21800

Pozdravljeni,

pogledal sem še malo po časopisih in revijah.

O dovoljenju za dovoljenje za začetek izvajanja preddel za ozkotirno tramvajsko progo Piran-Portorož (postaja na progi Trst-Poreč) poroča tudi dunajski Bautechniker z dne 13.10.1911.

Slika

Se pravi istočasno kot Elektrotechnik und Maschinenbau v letu 1911 (Dunaj, 15.10.1911)

Če je bila vloga na Ministrstvo za železnice res poslana 25. avgusta 1911, potem je izdaja zgornjega dovoljenja za začetek izvajanja preddel res v rekordnem času in posledica velikih lobiran :!:

Izkazalo se je, da so trditve, da "meljejo mlini dunajskih škricev počasi"* in da ni odgovorov iz Dunaja, enostavno ne velja.

*: trditev je v literaturi, ki smo jo že večkrat navedli


Poglejmo še en zapis novinarja v časopisu Grazer Tagblatt z dne 27.8.1912. V njem izvemo, kdaj so začeli polagati tirnice za tramvaj...

Sommereindrücke aus Portorose und Pirano...

Slika


Se pravi, da so pri novinarjevem obisku Portoroža za Veliko noč šele "vlekli" tirnice, ki so jih imeli zmetane v grabnu ob cesti in so tam rjavele ter jih vgrajevali na progo.
Piše sicer, da proga obratuje že od 1. julija, vendar se ni dobro pozanimal, ker je uradno obratovala šele od 20. julija 1912.

Je pa res, da je nekaj dni prej že preizkusno vozil tramvaj in ni bilo potrebno kupiti vozovnice. Tramvaj je menda bil nabito poln v tem času :wink: :lol: :beg

Glede na to, da je bil novinar iz Gradca /Graz, je bil dobro poučen, da so tramvajske vozove izdelali v graški tovarni vagonov Weitzer :!:
Elektro-oprema je bila Siemens-Schuckert.

pozdrav
Darko
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 8130
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Piranski tramvaj

OdgovorNapisal/-a železocestnik » 15.03.2018, 2:24

O:22150

Pozdravljeni,

na začetku prejšnje strani (5.3.2018) smo zapisali: "Se pravi, da bo potrebno na "pravo" kilometražo počakati."


železocestnik napisal/-a:O:20200


Pozdravljeni,

tramvaj smo pripeljali iz Pirana preko Portoroža do Lucije, do železniške postaje na ozkotirni progi Trst-Poreč.

Potovali smo po načrtu iz leta 1903, tako da moramo vedeti, da kilometraža ne odgovarja tistemu tramvaju, ki je bil zgrajen leta 1912.

Razlika v kilometrih je razdalja med Tartinijevim trgom in začetkom Piranskega pristanišča (torej: Sanita).
Koliko je ta razlika trenutno nočem ugibati, imamo pa načrt proge iz leta 1912, ki je vrisan na sedanje stanje, vendar kljub temu ne želim ugibati. Bomo raje poiskali ohranjene dokumente v arhivu. Če nikjer drugje pač na Dunaju.

Slika

Kilometraža je sicer vrisana, podatek imamo za remizo km:0,81, drugih pa ne.

Se pravi, da bo potrebno na "pravo" kilometražo počakati.Lahko sicer približno zračunamo razliko med to "našo" varianto iz leta 1903, ki je zapeljala prav na železniško postajo in se priključila na obstoječe tire na km: 4,9 ...

Slika

...seveda po daljši poti, vendar po manjšem vzponu (le 17 promilov)....


...in med "pravo" varianto, ki je iz arhiva na Dunaju (iz knjige Egbert Peinhopf: Eisenbahnen in Istrien), kjer dolžina proge znaša km: 5,447

Slika

Upoštevati pa je potrebno, da gre ta zadnja varianta iz leta 1912 po daljši poti in je tudi strmejša na dovozni poti do postaje Lucija (35 promil)

Če naredimo približni izračun: 4,9 - 5,447 = 547 metrov

Se pravi, da je bilo od Tartinijeva trga do Sanita (začetek pristanišča Piran) okoli 500 metrov.

Zadnjič, ko sem bil v Piranskem arhivu sem pozabil na tej poti šteti korake :roll: :lol:

pozdrav
Darko


Ja, potrpljenje je božja mast, pa gorje temu, ki se maže z njo...

Na wikipediji najdemo še druge pregovore:
Nestrpnež dela dvakrat, potrpežljivi samo enkrat. (mongolski pregovor): slovenski pregovori: Potrpljenje je božja mast, pa gorje mu, ki se z njo maže; Potrpljenje železna vrata prebije. Potrpljenje je ključ za vrata k želenemu blagu. (tadžiški pregovor) ...

Poptovanje do DARI, Reka/Rijeka s SŽ in HŽ je obrodilo sadove. Sicer se je pričelo zgodaj (06:39) in končalo malo pred polnočjo), bilo je poceni (18€), omogočilo pa mi je le 3 ure dela v DARI (Državni arhiv Rijeka).Glede na to, da sem imel 4 škatle gradiva naročenega, sem lahko takoj ob prihodu začel z delom.

Načrtov za trolejbus niti tramvaj leta 1911/1912 nisem našel. Vprašanje pa je, če so nove načrte sploh naredili glede na nujo, ko je bilo potrebno na hitro pridobiti dovoljenje leta 191/1912. Lahko da so sam popravili obstoječe načrte iz aprila 1903 in jih dopolnili z vrisom podaljšanega dela proge do Tartinijevega trga in do postaje Portorož-Sv. Lucija.

Načrt april 1903:

Slika


Našel pa sem zapisnik komisije za traso proge, postajno komisijo in politični obhod, ki so bila izvedeni 16., 17., 18. in 19. 1.1912.

Pri opisu proge piše, da se prične na Tartinijevem trgu (0.00).

- pri Sanita (zgradba sanitete Pomorske uprave); km:0,4/5

- pri km: 0,435 se prične erarska (državna) cesta Piran-Buje

- km: 0,6 : postajališče

- km: 07/8 odcep za remizo

- km: 0,815: remiza na zemljišču občine Piran

....

...

- km 4,870 : souporaba mostu čez potok Fazan

Se pravi, da je bila proga podaljšana od Sanita do Tartinijevega trga v dolžini okoli 400 metrov.

pozdrav
Darko
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 8130
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Piranski tramvaj

OdgovorNapisal/-a železocestnik » 16.03.2018, 2:25

O:22350

Pozdravljeni,

iz zapisnika komisije za traso proge, postajno komisijo in politični obhod, ki so bila izvedeni 16., 17., 18. in 19. 1.1912 izvemo marsikaj zanimivega.

Recimo to, da so sklenili pogodbo o souporabi ceste Piran- Sv. Lucija med občino Piran in državnim cestnim odborom že 2. junija 1911.

Se pravi, da je je država (avstro-ogrska) zelo hitro odzivala oz. da so "mlini dunajskih "birokratskih škricov" mleli hitreje kot nas hoče prepričati avtor Ljubljanskega tramvaja.

Spomnimo se, da je bila vloga Piranske občine za izgradno tramvajske proge sestavljena in odposlana na Dunaj šele 25. avgusta 1911.


Še pomembnejši podatek pa dobimo iz tega zapisnika, da je dunajsko Ministrstvo za želetnice izdalo Razglas Ministrstva za železnice z dne 11.12.1911 (št. 5664), v katerem podeljuje gradbeno dovoljenje "ex commissione". torej ga bo lahko podelila komisije za traso proge, postajno komisijo in politični obhod, ki so bila izvedeni 16., 17., 18. in 19. 1.1912, vendar si pridržuje veljavnost dovoljenja šele, ko stopi v veljavnosti koncesija za gradnjo in obratovanje tramvaja Piran-Portorož (Sv. Lucija).
Kot smo videli, se je izdaja koncesije zavlekla do 30. junija 1912 in bila objavljena 9. julija 1912 v Državnem zakoniku.
Zakaj se je zavleklo toliko časa, oz. katere točke koncesije so bile problematične, zaenkrat še ne vemo.

Poglejmo si ta zapis o podelitvi gradbenega dovoljenja "ex commissione" (na sami komisiji v Piranu dne 19.1.1912)...

Slika


Se pravi, da je Ministrstvo za železnice na Dunaju pooblastilo komisije za traso proge, postajno komisijo in politični obhod, ki so bila izvedeni 16., 17., 18. in 19. 1.1912, da lahko izda gradbeno dovoljenje, ki pa začne veljati ob začetku veljavnosti koncesijske pogodbe.

Vendar je moralo priti do nekega soglasja z Ministrstvom za železnice, da je dovolilo gradnjo neodvisno od začetka veljavnosti koncesijske pogodbe.
Naročiti je namreč bilo potrebno vozove, električno opremo za vozove, kupiti tirnice, kretnice, zgornji vod pa še kaj. Vse to ima nek dobavni rok, brez dovoljenja za gradnjo je pa to kupovati prevelik rizik.
Se pravi, da so morali Pirančani kar dobro lobirati na Dunaju, saj je tokrat šlo vse na hitro, na vsak način so hoteli imeti tramvaj "jutri", verjetno zaradi težav s trolejbusom, pa tudi koncesionarja niso želeli izgubiti, glede na to, da so ga komaj našli (plinarno iz Augsburga).

pozdrav
Darko

Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov