Ljubljanski tramvaj

Vse o zanimivi zgodovini železne ceste skozi čas.
Odgovori
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 9361
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a železocestnik »

O:556000

Pozdravljeni,

na strani 94 (15.05.2016) sem na novo "odkril" načrte tramvajskega lesenega mostu pri Šentpetrskem mostu :old

Na načrtu piše, da je pri "Kasarniškem mostu" ("neben der Kasernbrücke")....
železocestnik napisal/-a:Pozdravljen Ajznponar,

če se še prav spomnim, so se z občino pogovarjali, da bi že takoj zgradili nov cestni in tramvajski most, pa niso "prišli skupaj".

Dodajam povečane načrte, če jih boš kaj rabil pri novi raziskavi. Šele sedaj sem videl, da so izpred davnih šestih let :old


Slika

Slika


Slika

pozdrav
Darko

pozdrav
Darko
»Problem z dejstvi je v tem, da jih je tako veliko.« Samuel McChord Crothers
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 9361
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a železocestnik »

O:556400

Pozdravljeni,
s postavitvijo mostu na Prulah se je začelo muditi.
Le zakaj :?:

Največji problem se bile delavske mezde, ki so začele vrtoglavo naraščati. Pripravljalo se je povišanje plač za 80 %, pa tudi do 100%.
Mestni magistrat je 2.12.1919 pripravil načrte in statični izračun za postavitev mostu na Prulah (Opekarniška cesta) in jih 11.12.1919 odposlal Gradbenemu ravnateljstvu v Ljubljani:
»Vsled nujne potrebe in obče želje namerava mestna občina začasno prestaviti nekdanji provizorni most železnice pri St. Petru na Prule in sicer v oni smeri čez Ljubljanico, katero daje podaljšana os Opekarske ceste.
Ta mostič bo 4 m širok, na lesenih kozah, z železnim srednjimi in lesenimi stranskimi nosilci, na katerih leže 10 cm močne mostnice z 10 cm gramoza.
Prosimo za odreditev vodopravne obravnave in izdajo gradbenega dovoljenja.
Most bo postavljen na zemljišču mestne občine, vsled česar privatni interesi ne pridejo v poštev.«

Deželna vlada za Slovenijo, Poverjeništvo za kmetijstvo v Ljubljani je 17.1.1920 razpisalo vodopravno razpravo v soboto, 21.2.1920 ob10. uri.
Magistrat je določil, da se razprave udeleži inž. Štembov.

Obenem pa je mestna občina ljubljanska dne 21.2.1920 razpisala ponudbeni rok do 27.2.1920 za zgradbo mostu na Prulah.
Vabljeni so bili vsi ljubljanski tesarski mojstri, da podajo ponudbe:
1) Kregar Josip
2) Martinec Franc
3) Ravnikar Franc
4) Pust Franc
5) Steiner Anton
6) Weisbacher Simon
7) Zakotnik Ivan

V roku so prispele 3 ponudbe:
1) Josip Kregar: 65.220 Kron
2) Anton Steiner & Franc Martinec: 60.400 Kron
3) Franc Ravnikar: 62.800 Kron

Izbran je bil najcenejši ponudnik. Za izvršitev dela je mestna občina določila največ 70 delovnih dni, za vsak nadaljnji dan plačata ponudnika 200 Kron globe.
Na seji občinskega sveta dne 9.3.1920 je bil sprejet nujni predlog g. župana, da se odda delo najnižjemu ponudniku Steiner & Martinec za vsoto 60.400 Kron.

Samo vprašanje tednov je bilo, ali bo prišlo do povišanja mezd delavcem in ali bo postavitev mostu »prišla skozi« brez podražitev...

pozdrav
Darko
»Problem z dejstvi je v tem, da jih je tako veliko.« Samuel McChord Crothers
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 9361
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a železocestnik »

O:556850

Pozdravljeni,
ne vemo, zakaj se je mestni magistrat ljubljanski »obiral« z obvestilom izbranim izvajalcem del, kakor tudi neizbranim.
Šele 27.3.1920 so pripravili dopis izbranima izvajalcema del (Steiner& Martinec), da je njuna ponudba v znesku 60.400 Kron izbrana in da se naj zaradi pričetka del zglasita na mestnem stavbnem uradu.
Vsi dopisi so šli še skozi pisarne magistrata, tako da je bil dopis odposlan šele 2.4.1920.

Že 8. aprila 1920 pa sta se na magistrat obrnila oba izbrana izvajalca s prošnjo:
»Slavni mestni magistrat v Ljubljani,

ker so se vse delavske mezde z dne 22.3.1920 zvišale za 100%, uljudno prosiva slavni mestni magistrat, da nama poviša najino ponudbo z dne 25.2.1920 za 100%, t.j. od 60.400 Kron na 120.800 Kron.
Pričakujeva takojšnjega naročila, ker delavske mezde so določene le do 30.6.1920, da moreva do istega časa delo dovršiti.«

Mestni stavbni urad je 9.4.1920 sestavil uradno poročilo, v katerem so zapisali, da je vloga v celoti utemeljena, ker so se mezde v resnici zvišale od 75% do 80% in še več.
Stavbni urad je mnenja, da se prošnji ugodi z 80% poviška, kar da končno vsoto 108.700 Kron.

Dne 9.4.1920 se je sestal tudi magistratni gremij, potrdil povišano vsoto in predlagal, da morebitna pogajanja odobri g. župan.

Vendar se je zadeva že zelo mudila. Dne 13.4.1920 so o tem obvestili župana, ki pa je bil s poviškom 80% zadovoljen. Začeti pa je treba z deli takoj, je pripisal.
Dne 15.4.1920 so sestavili dopis izvajalcema del o novi odobreni ceni 108.700 Kron in ga odposlali 21.4.1920.

Izgleda, da se je z deli res takoj tudi pričelo.
Dne 20.4.1920 je magistrat naročil prevoz železnih nosilcev mostu, ki so bili na skladišču Žabkar (Strojne tovarne), k mostu na Prulah. Nosilci naj se minizirajo (prebarvajo) šele potem, ko se bodo položili na most.

Vodopravno dovoljenja še ni bilo izdano, in seveda posledično tudi stavbno (gradbeno) dovoljenja ne…

pozdrav
Darko
»Problem z dejstvi je v tem, da jih je tako veliko.« Samuel McChord Crothers
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 9361
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a železocestnik »

O:556950


Pozdravljeni,

dne 21.5.1920 so na Poverjeništvu za kmetijstvo sestavili razsodbo o prestavitvi mostu na Prule. Skupaj z razsodbo so na magistrat poslali tudi zapisnik, ki je bil opravljen na licu mesta 21.2.1920.
Izdano je bilo vodopravno soglasje in stavbno dovoljenje z naslednjimi pogoji:
1) Svetla višina med napeto vodo in najnižjo točko mostnih traverz mora znašati najmanj 2,80 m v korist sedanje in bodoče plovbe po Ljubljanici
2) Da se omogoči plovbi po Ljubljanici neoviran razvoj, osobito tudi uvedba parobrodov ali motornih čolnov, ustanovila se je obveznost mestne občine ljubljanske, da prilagodi most tozadevnim bodočim zahtevam

Dne 11.6.1920 je bilo s tesarskimi deli že tako daleč, da bi se lahko začeli montirati železni nosilci.
Ali se je za ta dela magistrat pogovarjal s Strojnimi tovarnami ali ne, ne vemo.
Vemo pa, da sta ta dela ponudila oba izvajalca tesarskih del na mostu.

Ponudba se je glasila za montiranje železnine na leseno ogrodje mostu čez Ljubljanico v Prulah (Opekarska cesta).
»To so železne podlage za koze pritrditi, železne nosilce gor potegniti in montirati ter postaviti železno ograjo.«
Vsa ta dela bi se izvedla za pavšalno vsoto 14.000 Kron.

Izvajalca vseh del na mostu v Prulah (Steiner & Martinec) sta izdala račun za vsa dela 13.9.1920 v dogovorjenih zneskih.
Garancijska doba za izvedena dela je bila določena do 1.8.1920.

Seveda se je zadeva zakomplicirala…
Magistrat si je zamislil, da stavbno dovoljenje ima in da ni potrebna kolavdacija. Most so pričeli uporabljati takoj, ko je bil dokončan. Pač po domače…

Včasih je bil Dunaj daleč, pa niso zvedeli, če si je morda kdo kaj po svoje tolmačil. Verjetno so pa bile kazni tako visoke, da si nihče niti ni zamislil, da bi delal po svoje.
Verjetno so si na magistratu mislili, sedaj se vsi poznamo, sedaj imamo svojo državo,sedaj je vse drugače…

Že na prvem primeru so ugotovili, da so se zmotili :roll:

Deželna vlada za Slovenijo, Poverjeništvo za kmetijstvo je dne 25.10.1920 poslalo ljubljanskemu magistratu naslednji dopis:
»Glasom časopisnih vesti se je most na Prulah izročil javnemu prometu.
Ker magistrat ljubljanski, kot graditelj, doslej še ni zaprosil za predpisano kolavdacijo mostu, se poziva, da stori to čim preje, sicer bi se moral most oblastveno zatvoriti

Slovenec, 27.8.1920:

Slika

Mimogrede lahko ugotovimo, da je povsod na spletu, v knjigah in diplomskih nalogah narobe napisano, kdaj so zgradili ta prvi most na Prulah.
Vsi samo kopi-pejstajo napačen podatek :roll: [-X


Kaj pa bo sedaj ukrenil magistrat :?:

Ali bo ljubljanskemu magistratu uspelo prepričati državo (Deželno vlado za Slovenijo), da kolavdacija mostu ni potrebna :?: :-k ](*,) :beg

Slika

pozdrav
Darko
»Problem z dejstvi je v tem, da jih je tako veliko.« Samuel McChord Crothers
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 9361
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a železocestnik »

O:557000

Pozdravljeni,

zanimivo bo videti, kakšen izgovor si je izmislil mestni stavbni urad, ki je bil zadolžen v mestu za prestavitev mostu na Prule :wink:

Dne 5.11.1920 se je pripravil odgovor na Deželno vlado za Slovenijo:

"Deželni vladi za Slovenijo,
Poverjeništvu za kmetijstvo

Glede prestavitve mostu na Prule poroča mestna občina, da je vsled nestrpnosti, ki se je kazala pri občinstvu že med prestavljanjem, po izvršenem delu pustila most odprt, uvažujoč dejstvo, da je to le prestavljen most, katerega nosilna konštrukcija se je že pri njegovi prejšnji uporabi kot železnični most zadostno preizkusila, ko je imela neprimerno večjo težo prenašati, kakor jo ima sedaj pri cestnem mostu III. razreda.

Mestni magistrat prosi s tem za izdajo uporabnega dovoljenja za cestni provizorij na Prulah s pripombo, da je most izvršen kakor je bil dovoljen in da je železna konstrukcija, ki edina pride pri enotirnem prevozu v poštev, več kot zadostno močna, kakor je iz statičnega računa razvidno, ter za sedanjo uporabo nadmerno preizkušena v prejšnji uporabi.
Vsled tega mestna občina upa, da poverjeništvo ne bo zahtevalo zopetne preizkušnje."

Deželna vlada za Slovenijo, Poverjeništvo za kmetijstvo se je držalo zakona in razpisalo datum za kolavdacijsko razpravo in ogled na licu mesta za 6.12.1920.

pozdrav
Darko
»Problem z dejstvi je v tem, da jih je tako veliko.« Samuel McChord Crothers
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 9361
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a železocestnik »

O:557200

Pozdravljeni,

poglejmo si še zapisnik o kolavdaciji, ki je bila izvedena 6.12.1920:

Most je računan kot cestni most III. Razreda za nosilnost 3000 kg.
Krajevni interesenti so zahtevali, da se ograja iz varnostnih razlogov zavaruje z mrežo, z ozirom na dejstvo, da hodi mnogo otrok preko mostu.

Poverjeništvo za kmetijstvo je dne 1.4.1921 izdalo uporabno dovoljenje pod sledečim pogojem:
- ograja mora biti zavarovana z žičnato mrežo (izvršiti v enem mesecu)

Dne 31.5.1921 je magistrat obvestil Poverjeništvo za kmetijstvo, da je ograja zavarovana z mrežo.

S tem je zgodbe o Prulskem mostu konec :!:

Nekaj pa smo se naučili s tem odhodom v OT:

Mestni magistrat si je zamislil, da bo v novi državi (kraljevini SHS) vse »po domače« , brez kolavdacij, brez uporabnih dovoljenj….da se pač ne bo potrebno držati zakonov.
Po drugi strani pa smo z arhivskim gradivom dokazali, kdaj so zgradili most v Prulah in ga »na črno« dali v promet. Zvedeli smo tudi, kdaj je bila kolavdacija in od kdaj naprej je most imel uporabno dovoljenje in bi »uradno« v prometu (1.4.1921)

Kateri napačni podatki so v geslu Prulski most v wikipediji :?:
wikipedija.
Okoli leta 1900 je na tem mestu stal lesen most.
Leta 1919 so lesen Šempetrski most namenjen tramvaju prenesli na lokacijo Prul.

Seznam mostov na Ljubljanici navaja iste podatke in tudi množica drugih.

Videli smo tudi, da je tudi Damjan Prelovšek napisal napačno letnico postavitve mostu:
»Leta 1919 so namreč po sili razmer sem prestavili leseni tramvajski most, ki je stal poleg Šentpetrskega mostu.«

Čas je za popravke na spletu (velja za »kopi-pejstarje«) :!:

Za nas je pa čas, da se vrnemo na raziskovanje ljubljanskega tramvaja :wink: :lol:

pozdrav
Darko
»Problem z dejstvi je v tem, da jih je tako veliko.« Samuel McChord Crothers
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 9361
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a železocestnik »

O:557650

Pozdravljeni,
da ne bo izpadlo, da Avstrijska maloželezniška družba v času I. svetovne vojne in po njej, ni naredila nič, kot zaključimo, če beremo knjigo Ljubljanski tramvaj (avtor T. Brate), si poglejmo, kaj so pa le naredili.

Ena od manjših predelav, ki so si jo lahko privoščili, je bila premestitev izogibališča »Sv.Peter« na postajališče »Deželna bolnica« leta 1919.

Obratno vodstvo električne cestne železnice v Ljubljani je dne 25.4.1919 naslovila na magistrat dopis s prošnjo, da odobri prestavite izogibališča (križišča):

»Slavni magistrat deželnega stolnega mesta Ljubljana,
Vsled nejednake razdalje križišč proge električne cestne železnice »Gimnazije« na Poljanski cesti, »Sv. Peter! In končne postaje »Garnizijska bolnica!, mora voz, ki pelje iz mesta proti Garnizijski bolnici, na nasprotni voz na križišču »Sv. Peter« zelo dolgo čakati in je zatorej promet zelo otežkočen.
Da se temu odpomore, odločilo se je vodstvo te železnice sezidati na sedanjem postajaišču »Deželna bolnica« novo križišče, križišče Sv. Peter pa opustiti in podreti.«
Dopis je podpisal inž. Toman.

Mestni stavbni urad je že 3.5.1919 napisal pozitivno mnenje stavbnemu odseku mestne občine (Janu Ružički), vendar je pogojeval dovoljenje s tlakovanjem starega izogibališča in tudi novega.
To dovoljenje je podprl tudi župan v dopisu z dne 3. 5.1919 načelniku mestnega stavbnega odseka Janu Ružički.

Občinski svet je na seji dne 13.5.1919 dovolil premestitev križišča z omenjenimi pogoji. Dopis maloželezniški družbi je bi odposlan 28.5.1919.

Obratno vodstvo električne cestne železnice je zaslutilo, da bodo težave s tlakovanjem in je dne 30.5.1919 zaprosilo »ugledni mestni stavbni urad«, da z ozirom na pomanjkanje primernega materiala za tlakovanje, kakor tudi vsled pomanjkanja strokovno izvežbanih moči, za izvršitev tega dela zaenkrat odstopi in na poznejši čas preloži.

Mestni stavbni urad je podal mnenje 3.6.1919:
»Prošnji se naj ugodi, ker danes ni mogoče dobiti primernega materiala in izvežbanih moči. Rok naj se določi na eno leto.«
Tudi magistratni svetnik Bleiweis se je strinjal s takšnim odgovorom magistrata, ki je bil odposlan maloželezniški družbi 26.6.1919.

Poglejmo si načrt predelave postajališča »Deželna bolnica« v izogibališče:

Slika
ZAL, LJU 489, Reg.I, fasc. 1615

Začetek predelave na km 1.285.
Konec predelave na km 1.345.
Radij tirnic je 200 m.


Na podlagi datuma predelave postajališč bo morda možno datirati kakšno fotografijo :idea:

To razglednico, ki smo jo imeli na strani 4 te teme, že nismo znali datirati...

Slika

Sedaj vemo. da je iz leta 1919 ali kasneje .


Pri tej iz "bolhe", ki je očitno enaka, piše, da je potovala leta 1931:

Slika

Pri geslu Ljubljanski tramvaj imamo na wikipediji fotografijo: Tramvaja na Zaloški cesti leta 1927

Slika

povečava na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljans ... o_1927.jpg

pozdrav
Darko
»Problem z dejstvi je v tem, da jih je tako veliko.« Samuel McChord Crothers
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 9361
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a železocestnik »

Pozdravljeni,

da datiranje razglednic in fotografij ni enostavna zadeva, si lahko ogledamo prav na primeru, kdaj so zgradili izogibališče pri "Deželni bolnici".

V knjigi Tramvaj pripoveduje-prvo stoletje ljubljanskega tramvaja, avtor: T. Brate, 2001 je razglednica "Splošna bolnica s cerkvijo sv. Petra v Ljubljani (enaka, kot dve zgoraj), na strani60.

Zraven je pripis avtorja: "Srečanje tramvajev pred splošno bolnišnico (okoli 1901-1910, zbirka Tadeja Brateta).

Seveda avtor ni poznal detajla, ki ga poznamo sedaj mi, da so leta 1919 prestavili izogibališče "Sv. Peter" k "Deželni bolnici".

Torej je fotografija teh dveh tramvajev lahko bila posneta le leta 1919 ali kasneje.

Je pa problem, če razglednica ni potovala in nima oznake letnice tiska.
Če je potovala, se ali ne vidi dobro pečat pošte z datumom ali pa so že zbiratelji znamk "sneli" poštemljano znako.
Tako ti za datiranje preostanejo le še detajli, ki jih poznaš, recimo tip tramvaja, kdaj so zgradili kakšno zgradbo in podobni detajli. Če se tip tramvaja ne spreminja, če ni novih zgradb, potem si pač na "spolzkem terenu".

Avtor T. Brate je v tem primeru popolnoma zgrešil letnico fotografije tramvajev pred splošno bolnico.

V takšnih primerih, ko nimaš letnic na razglednici in premalo poznaš detajle, je pametneje, da napišeš, kje je fotografija posneta, letnice pač ne napišeš :idea:


pozdrav
Darko
»Problem z dejstvi je v tem, da jih je tako veliko.« Samuel McChord Crothers
Uporabniški avatar
trackpan
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 806
Pridružen: 18.03.2014, 11:06

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a trackpan »

Pozdravljeni pozitivno misleči :D

Zgoraj opisanemu bi dodal še kakšno fotografijo oz. načrt.

Pojdimo naprej do Prulskega mostu. Ograja je bila bolj "nežne naravi" in je popustila pod težo tovornjaka.

Slika

Mislim, da je v ozadju zgradba današnje Osnovne šola Prule.


Na spletni strani "Portal prostor" (GURS) imate "Pregledovalnik digitalnih slik zemljiškokatastrskih načrtov - EZKN"

https://gis.gov.si/ezkn/

Kaj je pri tem zanimivega ? Prvič, da se najdejo zadeve, kot je potek tramvajske proge in drugič, da so na osnovi "starih načrtov" vrisane nove zgradbe.


Za začetek sem dodal dva načrta. Prvi je del, kjer vidimo kako je bilo pri Sv. Petra cerkvi izogibališče. Drugi, pa je del, kjer je bila vrisana tramvajska proga v smeri Dolenjskega kolodvora.


Pri kartah sem modificiral vmesne prostore oz. sem poskusil ločene dele "zlepiti skupaj". Na spletni strani EZKN si lahko si ogledate originale.


Slika


Slika


LP Igor
Uporabniški avatar
trackpan
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 806
Pridružen: 18.03.2014, 11:06

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a trackpan »

Pozdravljeni pozitivno misleči :D

Naslednji prispevek je sicer časovni skok. Za poznavalce se ve o čem je govora.

Slika

Zanimivo je kako so "stisnili" trikotnik med hiše.

LP Igor
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 9361
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a železocestnik »

Igor, pozdravljen,

dobre stvari so vedno tri :idea:

Prva: da so na GURSU (Geodetska uprava RS) digitalizirali zemljiško katastrske načrte (ZKN), ki jih hrani Geodetska uprava RS in jih dali na splet

Druga: da jih je Igor našel in podelil z nami

Tretja: da znamo najti povezavo preteklosti s sedanjostjo

Ta zadnja ni tako enostavna.
Igor je podal primer načrta, na katerem je vrisano postajališče pred cerkvijo sv. Peter. Osnova je katastrski načrt iz leta 1914, sledijo vrisani popravki. Seveda ni enostavno ugotoviti, do katerega leta...


Je pa cel hudič slediti osnutkom tramvajske proge, pa temu, kako je bila res izvedena in potem popravkom. Potrebno je biti pazljiv, kaj za en načrt imaš v rokah. Idejo ali izvedbo ?

Za primer si poglejmo težave s Šentpetrskim mostom (Kasarniškim mostom).
Najprej so mislili ojačati obstoječi most. Občina ni bila pripravljena primakniti del denarja, tako da so morali zgraditi za tramvaj svoj most, vzporeden s cestnim.
Videli smo, da so leta 1918 zgradili nov Šentpetrski most, ki je bil prilagojen tudi za tramvajsko progo. Vendar le za en tir :!:
Star most so lahko izruvali (dobesedno), prodali občini Ljubljana, ki ga je potem postavila na Prulah.

Kasneje se je izkazalo, da je potrebno zgraditi proti Mostam drugi tir!
Kaj sedaj, ali se sploh da ojačati Šentpetrski most ali bo zopet potrebno graditi nov most za en tir :?:

Najti vse vrisane variante oz. vsaj vse izvedbe, sploh ni lahka zadeva #-o

Glede "trikotnika" pa velja: "kjer je volja je tudi pot"...kako speljati zadevo, navsezadnje mora biti v skladu z nekimi predpisi...

pozdrav
Darko
»Problem z dejstvi je v tem, da jih je tako veliko.« Samuel McChord Crothers
Uporabniški avatar
trackpan
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 806
Pridružen: 18.03.2014, 11:06

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a trackpan »

Pozdravljeni pozitivno misleči :D

Morda za dopolnitev še o "okrepitvi betonske armature" ...

viewtopic.php?f=21&t=1405&start=1501

LP Igor
Uporabniški avatar
mkx
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 3695
Pridružen: 20.03.2011, 9:03
Kraj: Dolenjska

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a mkx »

trackpan napisal/-a: Morda za dopolnitev še o "okrepitvi betonske armature" ...
Na, pa je prilika, da @ŽC potegne vsaj kakšni dve nadaljevanji na račun ojačitve Šentpetrskega mostu, splavala po Ljubljanici ... :wink:
LP, Metod
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 9361
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a železocestnik »

Metod, pozdravljen,

ja, ta nadaljevanka bi trajala in trajala :wink: :lol:

Resno: poiskati vse te dokumente med deset tisočimi dokumenti na trdem disku ni mačji kašelj, seveda pri neurejenem arhivu po pzadevah. Takšno iskanje lahko traja od nekaj ur pa do nekaj dni.

Tako da imam pač drugačen pristop. Ko nekaj najdem na trdem disku, poskušam iz tega narediti nadaljevanko.

Spomnim pa se, da so vsi statični računi in ostalo gradivo za Šentpetrski most ohranjeni. Seveda ne vem, kje vse v arhivih niti kje na trdih diskih na mojih računalnikih in zunanjih diskih. Nekatere dokumente hranim na dveh diskih, nekatere na treh. Pripravljam se, da bom vse skupaj spravil na 4T disk, morda bom takrat malo podrobneje popisal zadeve.
Do takrat pa le po pristopu trenutnih najdb na diskih...

Z razširjenim zbiranjem gradiva o ljubljanskem tramvaju sem v letu 2019 končal. V letu 2020 pridejo na vrsto samo še nekaj manjših detajlov.pozdrav
Darko
»Problem z dejstvi je v tem, da jih je tako veliko.« Samuel McChord Crothers
Uporabniški avatar
železocestnik
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 9361
Pridružen: 30.12.2007, 22:01
Kraj: Ljubljana

Re: Ljubljanski tramvaj

Odgovor Napisal/-a železocestnik »

O:566550

Pozdravljeni,

leta 1930 je bil na Šentpetrskem mostu samo en tir...

Slika

Tudi ograja okoli cerkvenega zemljišča je bila leta 1930 že narejena. Postavila jo je občina za zamenjavo, ker je župnik odstopil nekaj zemljišča za izravnavo ovinka. Mislim pa, da so ograjo naredili po Plečnikovi zamisli. Kar pomeni, da ne vem točno, kje sem to zasledil. Takrat se mi ni zdelo važno, pa si nisem zapisal. Najti ta dokument je pa skoraj nemogoče.

pozdrav
Darko
»Problem z dejstvi je v tem, da jih je tako veliko.« Samuel McChord Crothers
Odgovori